On comença el dret a la intimitat de les persones públiques? Qui és i qui no és una persona pública? M’agrada pensar que una persona pública és qui ostenta un càr­rec públic, i que ho és mentre es manté en el càrrec. Una persona pública, en assumir les seves funcions, promet de retruc respectar la Constitució i la legislació vigent, i alhora que assumeix una tasca i unes contraprestacions –econòmiques o no– acata també d’altres servituds més o menys amables, com ara l’exposició als mitjans o l’adulació dels mediocres. No és un càrrec pú­blic el marit d’una cònsol ni la dona del cap de Govern, ja que a Andorra a hores d’ara ningú no ha validat la figura de primera dama ni de senyor de. Quan una persona pública és detinguda aquesta informació és pública. Jo no hi veig cap intromissió en el dret a la intimitat ni cap desemparament en la presump­ció d’innocència. Simplement s’informa que una persona ha estat detinguda –se su­posa que amb prou elements per fer-ho– i que la seva culpabilitat o innocència serà avaluada en el decurs d’un judici. Publicar la notícia és correcte deontològicament parlant i no vulnera cap dret. Ara bé: també és cert que el que no podem fer com a periodistes ni com a editors de mitjans és considerar que hi ha alguns càr­recs polítics més públics que d’altres. Els llibres d’estil de cada casa han de seguir els seus criteris –d’acord amb els mínims establerts pel codi deontològic de la professió– però aquestes bases s’haurien d’a­-plicar a tothom igual. A tots els càrrecs electes igual. Fora d’això, és carnassa, no periodisme.