La legislatura s’escola com una pica embossada que ja no raja de fa dies. I deixa al seu pas rastres de brossa, dentifrici i sabó sec a les cantonades que no acaben de fer net. Algunes propostes agòniques miren de tirar endavant i ar­ribar a bon port, com un mal intent de salvar de la crema el més imprescindible. Un recull mutilat de lleis fiscals que, si bé no solucio­naran gaire, almenys ens permetran no estirar –més encara– la distància que avui separa el que vol la gent amb allò en què la classe política està disposada a parar esment. Mentrestant, escalfem mo­tors per la Fira d’Andorra la Vella. La cita anual amb el veïnat, amics, coneguts i saludats. Allà els candidats més valents començaran a tustar mans i vanitats, i farem el darrer intent de donar sentit a tot aquest temps perdut. El cap de setmana de la Fira d’Andor­ra la Vella hi haurà la darrera oportunitat de donar el suport ciutadà a la que vol ser la primera iniciativa legislativa popular. Tindrem una parada per recollir les –poques– signatures que ens falten per assolir l’objectiu de reunir el 10% del cens electoral i mirar d’aconseguir que aquesta legislatura curta de temps i magra de resultats pugui almenys comptar entre els seus havers el d’escoltar la gent del carrer. Com a molt tard, a principi de novembre s’entrarà tota la documentació a Sindicatura perquè el Consell General valori si vol o no regular el consum de tabac en els espais públics tancats.
El temps hi juga en contra però a hores d’ara ja hi ha molta gent que no només volem que se’ns escolti, sinó que també volem que ens facin cas.