Des de fa aproximadament dos anys els diferents mitjans de comunicació del país estan patint una reducció de les seves plantilles. La crisi, que afecta de manera molt crua a diferents sectors, no és aliena al nostre sector productiu i toca de ple en el factor humà.

És evident que la retallada de personal incideix directament a la qualitat informativa. La pèrdua de capital humà en els mitjans representa una pèrdua de qualitat, un empobriment de la informació i, conseqüentment, una manca d’opinió plural. La democràcia d’un país se sent especialment ressentida sense aquesta pluralitat informativa.

Seria molt greu que tota aquesta situació de crisi, que està repercutint de forma directa en la retallada de personal, acabi repercutint en l’exercici de la professió del periodista amb independència i llibertat.

Recordem al teixit empresarial i a les institucions del país que la debilitat econòmica dels mitjans de comunicació afecta en primer lloc els seus treballadors, però també el conjunt de la societat. La qualitat i la salut de la democràcia necessita un periodisme digne, plural i independent.

Junta Gestora de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (en constitució)