Els partits polítics, a pocs mesos vista d’uns nous comicis, esperen el cobrament de les subvencions electorals en candeletes, sobretot els partits més petits, que veuen, com els retards incrementen els interessos dels crèdits bancaris que han de retornar als bancs.

Tot i això, per una vegada – com la pluja- no es pot dir la culpa sigui de les institucions. Moltes de les 19 formacions que concorrien en la passada campanya electoral han lliurat tard i malament els números de la campanya al Tribunal de Comptes.

El Tribunal de Comptes remarca en l’informe, aprovat en la darrera sessió del Consell General, la “gran disparitat” en la forma de presentar les comptabilitats de les diferents candidatures, i recomana novament la utilització, com a norma de referència, del Pla general de comptabilitat pública.

No obstant, l’informe del Tribunal de Comptes incideix en un segon aspecte que hauria de provocar una preocupació més gran als partits, com és el fet que moltes de les candidatures van lliurar la documentació requerida fora del termini establert, fet que, al marge de significar un incompliment de la Llei qualificada de finançament electoral, comporta lògicament un retard en l’elaboració i posterior aprovació de l’informe, així com un endarreriment en el cobrament de les subvencions.
I és que, malgrat que les candidatures que es van presentar als comicis del 2 de desembre de l’any passat tenien fins el 20 de febrer per presentar els comptes, algunes no ho van fer fins al 7 de juliol passat.
I després ens demanen que els fem confiança en portar els números del país.