La polèmica del vel a les escoles sacseja els nostres veïns i val la pena que comencem a pensar quina serà la posició de l’Estat quan la primera alumna del país decideixi anar a classe amb l’hijab. Perquè passarà. Què haurà de prevaldre? La llibertat de l’individu? La laïcitat d’un Estat que rebutja els símbols externs de –en teoria– qualsevol religió? El primer cas correspon a la posició presa per l’Estat espanyol, que deixa en mans dels centres d’ensenyament la potestat de regular en aquest sentit. Amb el risc que pot suposar utilitzar aquesta normativa per generar discriminacions. L’altre, correspon al cas francès, que ja fa temps va tirar pel dret i prohibeix a les escoles públiques tota mostra ostentosa de qualsevol religió, i aquí s’inclouen els hàbits de les monges, els mocadors del cap, el xador, la quipà o qualsevol altre signe extern que identifiqui la persona amb unes determinades creences. Fins a quin punt les noies que van a l’escola amb l’hijab trien aquesta opció de forma lliure? Fins a quin punt les que diuen ser bones musulmanes saben que a l’Alcorà no hi diu enlloc que les dones hagin de viure amagades sota la roba? Fins a quin punt, tot plegat, no és més que una forma de fugir del propi cos? de distingir-se en una societat que no les integra? fins a quin punt és una recerca dels propis orígens? una submissió a la tradició patriarcal? una protecció? una distinció? un estigma? Què passaria si es posés de moda dur un vel sobre el cap? Lògicament de marca i ben combinat amb les sabates i la bossa. Massa possibilitats per a un simple tros de roba.