Mal ens pesi, el món canvia. Les empreses canvien, la societat canvia i les relacions sistèmiques es transformen en cada nou moviment de forces. Enrere queda el temps que les empreses es devien només als seus públics prioritaris: els seus clients, accionistes i proveïdors.

Actualment, qualsevol empresa amb aspiracions de continuïtat sap que els seus públics són molt més amplis. La societat també ha evolucionat i avui no és una massa passiva en espera de rebre les consignes de compra definides per un despatx de publicitat.

Avui, la ciutadania té nous canals per arribar al seu govern, a les empreses i als agents socials amb qui es relaciona i a qui exigeix canvis. D’entrada, que l’escoltin. Les empreses avui assumeixen nous reptes. Fer les coses bé i saber-ho explicar. Enrere queden les campanyes de maquillatge que ja no enganyen ningú.

La filosofia de les empreses ha de saber alinear-se amb el que fa bategar la societat, i actuar en conseqüència. I aquests canvis afecten de ple les empreses, moltes de les quals ja s’han posat a treballar per disposar de les eines comunicatives i estratègiques necessàries per afrontar aquest nou paradigma. Uns canvis, que afecten de ple, també les institucions i la classe política, que hauran d’aconseguir harmonitzar el que fan amb el que diuen si volen comptar amb el suport de la gent.

Potser comença a ser hora de deixar de pensar que la gent és imbècil i de buscar excuses. Comença a ser hora que ètica i legalitat vagin de la mà si és que alguns no saben trobar-li el punt. Per coherència. Per higiene i per sentit comú.