El govern preveu estalviar prop de 4 milions d’euros en la funció pública.

Per aconseguir-ho, ahir el ministre Ferran Mirapeix va presentar amb noms i cognoms les mesures que s’implantaran per tal d’assolir aquest objectiu.

D’entrada el mes de gener els càrrecs polítics no incrementaran el seu sou d’acord amb l’IPC, la qual cosa calculen que suposarà un estalvi de prop de 160 mil euros.

Retallar d’IPC d’altres conceptes es preveu que contingui la despesa en gairebé un milió 200 mil euros.

Sumem 800 mil més del GADA no consolidable, prop d’un milió de la cobertura de les places vacants, més de 26 mil de la no cobertura del dèficit de la mútua, prop de 60 mil pel pagament limitat de les hores extres i més de 700 mil per la reducció de les relacions especials.

Calen mesures per controlar la despesa pública, però trobo a faltar retallades en despeses de representació i en ajornaments de grans projectes no prioritaris.

Malgrat que tots som conscients de s’ha de contenir la despesa, el cert és que ni els funcionaris volen perdre uns drets adquirits, ni govern- ni de retruc els ciutadans- hem de fer-nos càrrec de mal ús i abús de la mútua per part – com sempre- d’una minoria.

Tot i això, potser seria més interessant mirar de curar la vaca abans de deixar-li de donar menjar perquè no fa prou llet.