L’European communication monitor és un estudi que explora les pràctiques i les tendències actuals en la gestió de la comunicació en empreses, organitzacions sense ànim de lucre, consultories i agències de comunicació d’arreu d’Europa -inclosa Andorra-. 

Una de les tendències que queda ben reflectida en l’informe 2022 és la cura i interès que es té a l’hora de parlar sobre diversitat, igualtat i inclusió.

La majoria dels professionals enquestats reconeixen que la diversitat, la inclusió i la igualtat poden afectar la confiança amb les parts interessades, i diuen que ho tenen ben present a l’hora de produir continguts, mentre que l’estatus sociocultural, les opinions polítiques o les creences espirituals les tenen menys en compte. 

Tanmateix, només un terç dels professionals enquestats creu que la comunicació pugui ser un factor determinant per generar un canvi real. 

No és l’únic que ens diu l’informe. 

La pandèmia de la COVID-19 ha propiciat que els líders de les organitzacions es comuniquin amb més empatia.  L’enquesta explora aquest fenomen i revela un efecte positiu significatiu del lideratge empàtic sobre la salut mental, el compromís i el benestar. 

Són dos apunts d’un informe més extens que ens referma el convenciment que la política comunicativa que impulsem els professionals pot ajudar a millorar la connexió de les empreses i entitats amb els seus públics, i que si bé és cert que no per dir les coses d’una altra manera canviarem la realitat, no és menys cert que dibuixar noves i millors realitats – encara que sigui amb paraules i maneres de fer- és un primer pas per assolir-les.

Llegir l’informe aquí (en anglès)