PER RESPONSABILITAT I COHERÈNCIA.
Comentaris a les justificacions del Govern per la licitació de les obres de la variant de Sant Julià.

Els membres de la Plataforma Rocafort , l’ Associació per a la Protecció dels Animals, les Plantes i el Medi Ambient (APAPMA) i l’Associació per a la Defensa de la Natura (ADN) volem fer públic la nostra total oposició a la decisió presa pel Govern de licitar les obres del primer tram de la variant de Sant Julià.

Les justificacions que acompanyen aquesta decisió , que han arribat al nostre coneixement a través de la premsa escrita, no responen de cap manera a un plantejament seriós i a llarg termini del desenvolupament sostenible del nostre país. Aquest projecte tampoc solucionarà els dos grans problemes que estan actualment sobre la taula:

– millorar la mobilitat del país (l’embut que representa el pas de la carretera general per St. Julià)
– solucionar l’estancament econòmic que pateix la Parròquia.

Parlem de responsabilitat i de coherència.

Fins fa poques hores molts ciutadans crèiem que una via ràpida era el que calia per gestionar bé la mobilitat en aquest punt. Aquesta creença respon als informes fets públics pel tècnics i pel mateix Ministeri d’Ordenament Territorial. Què ha canviat en aquest breu període de temps per convertir una via ràpida en “una via d’alta capacitat i amb velocitat controlada”?
Que potser el mateix Ministeri preveu construir una nova “via ràpida” per poder fer front a les demandes de millora de les infraestructures que el país necessita?.
¿ És COHERENT i RESPONSABLE, en un moment de crisi, tirar endavant un projecte que té un gran cost econòmic, un impacte paisatgístic i un cost social (qualitat de vida dels lauredians) sense tenir la seguretat total que acomplirà tots els objectius marcats sobretot quan part de la societat andorrana ha proposat una altra alternativa no tant impactant?
És COHERENT i RESPONSABLE licitar només una part de l’obra?

El 14 de maig del 2003 es va aprovar el “Pla Sectorial de Noves Infraestructures Viàries” (PSNIV) que té per objectiu bàsic, com el seu mateix nom indica, la definició de les noves vies de comunicació que es preveuen a curt, mitjà, llarg i molt llarg termini, a fi que la xarxa viària de caràcter nacional pugui donar resposta, de manera progressiva i en la part que correspongui, a les necessitats que el desenvolupament futur d’Andorra li generin. Butlletí del Consell General- núm. 63/2004.

¿És RESPONSABLE i COHERENT justificar aquesta decisió emparant- se amb el Consell General, el mateix que , un any abans, va aprovar el Pla Sectorial de Noves Infraestructures Viàries” (PSNIV)?.
La declaració d’utilitat pública no hauria de servir per justificar un projecte que contradiu el principi general del Pla Sectorial. Rectificar és de savis diu el refrany i serveix per tothom, polítics inclosos.

Recordem alguns dels principis directius del PROGRAMA ANDORRA 2020 promogut pel nostre Govern extrets de la publicació divulgativa pàgines: 24, 25,27

– “ Potenciar la natura/muntanya com a element diferenciador de l’oferta turística.”
– “Apostar per nous centres d’activitat relacionats amb la natura.”
– “Vigilar la qualitat de l’aire i reduir la contaminació atmosfèrica i acústica.”
– “Millorar l’entorn en les zones clau: rius, espais verds, zones enjardinades, zones de descans…”
– “… . En aquests pols, el turista ha de poder disposar de tots els serveis i productes d’alt nivell… en un entorn natural i urbà de primer grau.”

És COHERENT impulsar per una banda aquest programa i per l’altra realitzar la variant tal con està prevista amb totes les seves conseqüències?.

Per nosaltres RESPONSABILITAT i COHERÈNCIA és planificar i fer polítiques basades en els principis de la sostenibilitat:
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC QUE APORTA QUALITAT DE VIDA ALS HABITANTS D’UN TERRITORI I PRESERVA EL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL.

El model actual basat en el creixement exponencial de la població, del turisme, la construcció,… ha tocat fons. No és RESPONSABLE ni COHERENT perpetuar-lo i continuar planificant pensant només a curt termini. És necessari trobar i aplicar un nou model on els paràmetres principals siguin la qualitat de vida i el medi natural i cultural preservat.

També seria més COHERENT que Sant Julià busqués noves alternatives de futur imaginatives i originals que fossin atractives pels turistes. Que oferís al seu visitant qualitat de vida i propostes diferents a la d’altres parròquies de les Valls: hotels familiars amb bon servei, botigues originals, natura a la porta de casa per poder fer grans o petites passejades, …

Aquesta seria per nosaltres una aposta COHERENT.

Un poble amb un vial ple de cotxes, fums i sorolls, sense espais per retrobar-se, entre altres incovenients, no té futur.

Estic completament d’acord.