La Sindicatura ha entrat a tràmit la Proposició de llei de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental.
Així consta en la publicació, amb data d’ahir, del Butlletí del Consell General després que s’hagin validat les corresponents signatures lliurades a Casa de la Vall dilluns passat.
Una proposició de llei, que en cas de ser presa en consideració, i després de les oportunes esmenes per part dels grups parlamentaris, hauria de garantir el dret de la salut de tots els treballadors d’Andorra, si més no, protegir-los de les més de 4.000 substàncies tòxiques que desprèn el fum del tabac- fumi qui fumi-.
Més enllà de la importància que finalment Andorra es posi al dia en qüestions de salut pública tant contrastades com aquesta, aquesta notícia és una bona notícia perquè ens parla d’una societat que vol fer sentir la seva veu.
Que fa servir els seus drets democràtics per revertir-los en un bé comú i que és capaç de mobilitzar-se en un moment on sembla que només compta el diner i la individualitat més aferrissada.
Ara, cal esperar a veure què diuen Govern- d’una banda- i el Consell General de l’altra.
Això, i creuar els dits perquè un final precipitat de legislatura no estronqui el somni.