985d7 participacion ciudadana1Quan respirem Aire Contaminat per Fum de Tabac som fumadors i fumadores passius.

El fum de tabac conté més de 4.000 substàncies químiques en forma de partícules i gasos, i molts d’aquests gasos tòxics es presenten en majors concentracions en aquest fum, ja que no passen pel filtre.

El tabaquisme passiu és la tercera causa de mortalitat previsible als països desenvolupats per darrere del tabaquisme i l’alcoholisme.

No hi ha un nivell “segur” d’exposició a l’Aire Contaminat per Fum de Tabac.

El fum que respirem d’una sola cigarreta equival a 5 vegades la contaminació ambiental que inhalem en un dia sencer.

Els fumadors passius tenen més probabilitats que els no fumadors de patir càncer de pulmó i de fosses nasals, malalties cardiovasculars (infarts, problemes circulatoris), infeccions respiratòries freqüents, bronquitis crònica, i asma (molt freqüent en fills de fumadors).

Una persona adulta pot decidir sobre la seva salut, però no pot perjudicar la dels qui l’envolten, sobretot si són infants i embarassades.

No és, per tant, un problema de llibertats individuals, com pretenen les indústries tabaqueres, sinó de salut pública. La prohibició del consum de tabac en els llocs de treball s’ha de concebre com un acte de protecció de la salut de tots els treballadors, i això inclou els del sector de la restauració i la seva clientela.

El consum de tabac constitueix un dels principals problemes per a la salut pública, per això hi ha la necessitat d’implementar mesures dirigides a la prevenció, limitar l’oferta i demanda, i regular la seva publicitat, així com la promoció i el patrocini. Aquestes mesures s’han d’adequar a l’Estratègia Europea per al Control del Tabaquisme i al Conveni Marc de l’OMS pel Control del Tabac, text que Andorra – malgrat pertànyer a l’OMS- encara no ha ratificat.

El Punt 2 de l’article 58 del Capítol II, corresponent al Procediment Legislatiu de la Constitució Andorrana, diu: “Una desena part del cens electoral nacional pot presentar proposicions de Llei al Consell General”.

És per aquest motiu, que davant la manca d’iniciativa dels partits polítics representats al Consell General, com a ciutadania volem que es reguli de forma efectiva l’ús del tabac en els espais públics tancats per tal de garantir la protecció de la salut, tal i com recull l’article 30 del Capitol V de la Constitució.

I és per aquest motiu que et demanem la teva signatura, per tal que el teu vot sumi en aquesta campanya ciutadana.