de428 sida

La indiferència mata, la ignorància també