Albertpintat “La mateixa transparència que vam tenir a les respostes orals, pues ara revisem la còpia escrita i farem una documentació que confirme amb claredat objectivitat i transparència el perquè la necessitat de comprar aquests locals i per quins motius ho hem fet.
O sigui, retirem aquest projecte per aportar-lo amb informació absolutament clara i perquè el ciutadà estigui tranquil. Que no es pensi que aquí improvisem les polítiques.” (sic)
Albert Pintat dixit

I perquè ho hauríem de pensar?